Nabór szkół do projektu!

Zgłoszenie klasy do udziału w projekcie zobowiązuje nauczyciela do:

  • wzięcia udziału w bezpłatnym, trzydniowym szkoleniu terenowym
  • zorganizowania dzieciom ze zgłoszonej klasy cyklu pięciu zajęć terenowych w II semestrze roku szkolnego 2014/2015 (3 pierwsze zajęcia przeprowadzi przeszkolony trener edukacji ekologicznej, a zadaniem nauczyciela będzie przeprowadzenie 2 kolejnych zajęć)
  • napisania krótkiej relacji z przeprowadzonych samodzielnie zajęć

Zakładamy, że w trzydniowych szkoleniach weźmie udział ok. 160 nauczycieli z terenu przynajmniej 8 województw. Spośród nich będziemy mogli wybrać 120 nauczycieli/klas, dla których nasi trenerzy przeprowadzą cykl warsztatów terenowych. Ze względu na ograniczone możliwości dojazdu trenerów na zajęcia głównym kryterium wyboru klas na tym etapie projektu będzie lokalizacja szkoły.

Najbardziej zaangażowane w zajęcia klasy będą miały szansę wyjechać jesienią 2015 r na pięciodniowe (bezpłatne) Leśne Szkoły.

Terminy szkoleń:

Udział w szkoleniach jest bezpłatny, zapewniamy pobyt i wyżywienie. Dojazd na miejsce - we własnym zakresie.