Harmonogram zjazdów

Miejsce

Zjazdy będą odbywać się w Łodzi w siedzibie ODE Źródła (ul. Zielona 27). Planujemy też jedną wizytę studyjną w Śląskim Ogrodzie Botanicznym w Mikołowie lub w Biebrzańskim Parku Narodowym - odbędzie się ona w maju, ostateczna decyzja co do wyboru miejsca zapadnie przed końcem roku 2012.

Organizator nie pokrywa kosztu dojazdów na zjazdy, wyżywienia (przewidujemy przerwy kawowe z poczęstunkiem z produktów Fair Trade) ani zakwaterowania (z wyjątkiem zjazdu terenowego).


Czas

Zajęcia będą odbywać się mniej więcej raz w miesiącu od października 2012 do czerwca 2013 roku. Planowane terminy zjazdów (w szczególnych przypadkach mogą ulec zmianie):

 • 20-21 października 2012
 • 17-18 listopada 2012
 • 8-9 grudnia 2012
 • 12-13 stycznia 2013
 • 2-3 lutego 2013
 • 2-3 marca 2013
 • 16-17 marca 2013
 • 13-14 kwietnia 2013
 • 17-20 maja 2013 (trzydniowy zjazd terenowy)
 • 8-9 czerwca 2013
 • Godziny rozpoczęcia i zakończenia zajęć postaramy się dostosować do potrzeb osób dojeżdżających do Łodzi. Należy jednak pamiętać, że jeden weekendowy zjazd to aż 14 godzin dydaktycznych oraz przerwy, które są niezbędne, by pracować efektywnie.