Teoretycznie o edukacji ekologicznej i przyrodniczej

"Gdzie schowała się ekologia? Raport z analizy podręczników"
- Gosia Świderek, Łódź 2011, ISBN 978-83-932700-0-2

"Kto ma czas na ekologię? Raport z badania edukacji ekologicznej w edukacji formalnej"
- Krzysztof Wychowałek, Gosia Świderek, Łódź 2011, ISBN 978-83-932700-1-9

"Rola terenowej edukacji przyrodniczej w edukacji ekologicznej"
- artykuł pochodzi publikacji "Taką mamy naturę. Natura 2000 i inne formy ochrony przyrody. Materiały dla nauczycieli", Łódź 2009, ISBN: 978-83-928246-5-7.

"Czy nogi owadów nadają się do nauki tabliczki mnożenia?"
- wywiad z Wiesławą Mitulską, jedną z najbardziej inspirujących nauczycielek w polskim internecie, specjalistka edukacji wczesnoszkolnej oraz terapii pedagogicznej, ekspertka daltońska

"Dzieci mają wychodne"
- rozmowa z Moniką Rościszewską-Woźniak, prezeska Fundacji Rozwoju Dzieci im. Komeńskiego, organizatora programu „Dzieci mają wychodne”

"Rozmowy z praktykami edukacji w terenie, cz. 1"
- Ewa Kaliszuk, dyrektorka Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Przyłękowie

"Rozmowy z praktykami edukacji w terenie, cz. 2"
- Kasper Jakubowski, Fundacja Dzieci w Naturę

"Wzmacnia odporność, poprawia pamięć, uspokaja i uszczęśliwia"
- o tym, że kontakt z naturą jest niezbędny do zdrowego i szczęśliwego życia pisze Gosia Świderek, prezeska Ośrodka Działań Ekologicznych "Źrodła", organizatora Dnia Pustej Klasy.

"Natura 2000 i ochrona bioróżnorodności w podstawie programowej dla liceów"
- artykuł pochodzi publikacji "Taką mamy naturę. Natura 2000 i inne formy ochrony przyrody. Materiały dla nauczycieli", Łódź 2009, ISBN: 978-83-928246-5-7.

"O tym dlaczego warto mieć ogród przy szkole?"
- artykuł pochodzi publikacji pokonkursowej "Szkolne ogrody - zielone pracownie", Łódź 2008, ISBN 987-83-926162-9-0.

"Wychowawcza i dydaktyczna rola ogródka"
- artykuł pochodzi publikacji pokonkursowej "Szkolne ogrody - zielone pracownie", Łódź 2008, ISBN 987-83-926162-9-0.

"Czym są leśne szkoły?"
- Tekst powstał w oparciu o książkę „Forest School for All” pod redakcją Sary Knight, wydaną przez SAGE Publications w 2011 roku

"Ziemia mój jedyny dom" Ryszard Kulik
- wyd. Śląski Ogród Botaniczny w Mikołowie, Mikołów 2009

"Filozofia, psychologia i ekologia w edukacji dla zrównoważonego rozwoju" Bogdan Ogrodnik, Ryszard Kulik, Piotr Skubała
- wyd. Śląski Ogród Botaniczny w Mikołowie, Mikołów 2010

"Zrozumieć przyrodę na nowo. 10 zasad jak uczyć o przyrodzie, by budować motywację do działań ekologicznych" Piotr Skubała, Iwona Kukowka
- wyd. Pracowania na rzecz Wszytskich Istot, Bystra 2010

"Zrozumieć siebie na nowo. 10 zasad jak uczyć o przyrodzie, by poszerzyć swoje małe Ja" Ryszard Kulik, Iwona Kukowka
- wyd. Pracowania na rzecz Wszytskich Istot, Bystra 2010

"O zachwycie naturą i konstruktywnej nudzie" Z Richardem Louvem rozmawia Jan van Boeckel
- wywiad opublikowany w numerze 6/192/2010 Dzikiego Życia, Bystra, Czerwiec 2010

"Naturalne place zabaw - najlepsza zabawa pod słońcem" Anna Komorowska

"Miejskie safari, czyli o przyrodzie w mieście inaczej" Anna Komorowska

"Dzika strona miasta" Anna Komorowska

"Przedszkola leśne. Kilka refleksji o wychowaniu w lesie" Rafał Ryszka, Dzikie Życie, nr 2/260 2016 Luty 2016

"Kids Gone Wild" - film i artykuł o leśnym przedszkolu w Danii

Co to jest leśne przedszkole? Wywiad z założycielką Puszczyka – Agnieszką Kudraszow