Zapraszenie dla szkół

Celem projektu "W dziką stronę" jest budzenie wśród dzieci i dorosłych więzi z przyrodą. Przez najbliższe dwa lata będziemy intensywnie zachęcać dzieci, nauczycieli, rodziców i animatorów do wypraw w przyrodę, do lasu, na łąkę czy nad jezioro. Przeszkolimy nauczycieli i edukatorów ekologicznych do prowadzenia zajęć przyrodniczych w terenie, przy użyciu metod eksperymentalnych, doświadczalnych, edukacji leśnej, outdoor education.

Zapraszamy nauczycieli otwartych na nowe metody, kochających przyrodę, wierzących w to, że czas spędzony z uczniami w lesie nie jest zmarnowaną lekcją, lecz wspaniałą okazją do poznawania świata i uczenia się o wiele efektywniej niż podczas lekcji z podręcznikiem. Zapraszamy nauczycieli, którzy mają wsparcie (lub chociaż akceptację) ze strony dyrekcji szkoły i nie będą mieć kłopotów z wychodzeniem z dziećmi na kilkugodzinne zajęcia w teren. A przede wszystkim zapraszamy dzieci, którym się chce bawić i poznawać świat.

W ramach projektu jesienią 2014 r. przewidzianych jest 8 bezpłatnych, trzydniowych szkoleń wyjazdowych dla nauczycieli, którzy zechcą zaangażować się w projekt wraz ze swoją klasą.
Zakładamy, że nauczyciel zgłaszający do projektu klasę: weźmie udział w szkoleniu i zorganizuje dzieciom ze zgłoszonej klasy cykl pięciu zajęć terenowych w II semestrze roku szkolnego 2014/2015. Pierwsze trzy zajęcia przeprowadzi przeszkolony trener edukacji ekologicznej, a zadaniem nauczyciela jest przeprowadzenie dwóch kolejnych oraz napisanie krótkiej relacji z zajęć. Najbardziej zaangażowane w zajęcia klasy będą miały szansę wyjechać na pięciodniowe (bezpłatne) Leśne Szkoły we wrześniu 2015 r.

Wszyscy uczestnicy projektu otrzymają dyplomy, a nauczyciele oprócz zdobycia nowych umiejętności i możliwości oderwania sie od codzienności szkolnej otrzymają publikację z opisem metod edukacyjnych. Będą mogli również podzielić się swoimi doświadczeniami na seminariach i konferencji zamykającej projekt. W trakcie projektu będziemy realizować również reportaż filmowy z kolejnych działań, który również otrzymają szkoły.