Zapraszenie dla szkół

Ośrodek Działań Ekologicznych "Źródła" od 25 lat zajmuje się szeroko rozumianą edukacją ekologiczną, przyrodniczą i globalną. Działania mające na celu upowszechnienie edukacji w naturze są ważną częścią naszej misji.

Do wspólpracy zapraszamy nauczycieli otwartych na nowe metody, kochających przyrodę, wierzących w to, że czas spędzony z uczniami w lesie nie jest zmarnowaną lekcją, lecz wspaniałą okazją do poznawania świata i uczenia się o wiele efektywniej niż podczas lekcji z podręcznikiem. A przede wszystkim zapraszamy dzieci, którym się chce bawić i poznawać świat.

W ramach programu edukacji terenowej organizujemy:
  • Bardzo Zielone Szkoły - wycieczki z intensywnym programem ekologiczno przyrodniczym dla szkół z całej Polski
  • jednodniowe wycieczki przyrodnicze - dla szkół z terenu woj. łódzkiego,
  • letnie półkolonie (Łódź),
  • regularne zajęcia przyrodnicze dla dzieci ze świetlicy środowiskowej Miejsca Spotkań (Łódź),
  • weekendowe przyrodnicze warsztaty rodzinne (bieżące inforamacje na Facebooku Źródeł w zakładce wydarzenia),
  • szkolenia dla edukatorów (w tym szkoły trenerów edukacji przyrodniczej),
  • szkolenia dla nauczycieli,
  • terenowe warsztaty dla uczniów wszystkich typów szkół i przedszkoli (woj. łódzkie),
  • Dzień Pustej Klasy - coroczne święto edukacji w naturze,
  • oraz cykle warsztatów terenowych w ramach projektu "EkoRok ze Źródłami w naturze".