W dziką stronę

Z początkiem lipca 2014 ODE Źródła, we współpracy z Klubem Przyrodników, rozpoczął realizację nowego projektu edukacyjnego "W dziką stronę", podczas którego zachęcamy dzieci, nauczycieli, rodziców i animatorów do wypraw w przyrodę oraz szkolimy nauczycieli i edukatorów ekologicznych do prowadzenia zajęć przyrodniczych w terenie, przy użyciu metod eksperymentalnych, doświadczalnych, edukacji leśnej, outdoor education.

Etapy projektu:

  • Konferencja poświęcona edukacji terenowej - odbyła się w Spale, w terminie 27-28 września 2014, wzięło w niej udział 95 uczestników zainteresowanych nowatorskimi metodami edukacji terenowej.
  • Szkoła Trenerów Edukacji Przyrodniczej - odbyła się w Spale, w terminie 27 września - 4 października 2014, wzięło w niej udział 30 uczestników - przyszłych "dzikich trenerów".
  • Trzydniowe szkolenia terenowe dla nauczycieli - odbyły się jesienią 2014 r. i wiosną 2015r, zorganizowaliśmy 9 szkoleń, łącznie wzięło w nich udział 175 nauczycieli z terenu 13 województw.
  • Cykle zajęć obejmujące pięć 5-godzinnych warsztatów terenowych dla dzieci (prowadzonych przez "dzikich trenerów" oraz nauczycieli) - warsztaty odbyły się wiosną 2015 r, wzięło w nich udział łącznie 2730 uczniów ze 139 szkół z 13 województw.
  • Leśne Szkoły - pięciodniowe wyjazdy z intensywnym programem ekologiczno-przyrodniczym dla 10 klas - laureatów konkursu "W dziką stronę"- leśne szkoły odbyły się jesienią 2015 r w Zawadce Rymanowskiej, Rytebłotach, Podlesicach i Dusznikach-Zdroju, wzięło w nich udział 211 uczniów.
  • Wydanie zbioru scenariuszy zajęć i poradnika edukacji terenowej
  • Konferencja zamykająca (zima 2015/2016)
  • Seminaria upowszechniające efekty projektu połączone z pokazem filmu-reportażu z projektu i dystrybucją książek (wiosna 2016)