Oferta dla ośrodków doskonalenia nauczycieli
- bezpłatne warsztaty metodyczne dla nauczycieli

Chcielibyśmy zaproponować Państwu skorzystanie z możliwości bezpłatnego zamówienia szkoleń z zakresu edukacji ekologicznej w dogodnym dla Państwa terminie. Tematyka szkoleń w poszczególnych ośrodkach doskonalenia nauczycieli ustalana będzie z metodykami, którzy najlepiej orientują się, jakie zagadnienia są nieobecne w ofercie edukacyjnej ośrodka oraz jakie jest zapotrzebowanie wśród nauczycieli. W ramach projektu proponujemy osiem gotowych tematów do wyboru:

 1. Co zrobić, by szkoła była ekologiczna?
 2. Zrównoważony rozwój na przedmiotach humanistycznych.
 3. Jak zorganizować ekologiczną zieloną szkołę?
 4. Kupując zmieniamy świat - edukacja konsumencka (ekoznaki, sprawiedliwy handel, kupuj lokalnie).
 5. Edukacja globalna (treści, metody, edukacja globalna w podstawie programowej).
 6. O zmianach klimatu z perspektywy ekologicznej, społecznej i politycznej.
 7. Metody aktywizujące w edukacji ekologicznej.
 8. Greendrama – fińska metoda edukacji ekologicznej oparta o techniki dramowe.
  1. Istnieje również możliwość przygotowania szkolenia na inny temat.

   Organizacja szkolenia:

   • grupa 22-30 osób
   • wymiar czasowy: 8 godzin dydaktycznych
   • terminy: od listopada 2011 do czerwca 2013
   • miejsce: głównie ośrodki doskonalenia nauczycieli w miejscowościach do 200 tys. mieszkańców
   • prowadzący: dwóch doświadczonych trenerów edukacji ekologicznej współpracujących z ODE Źródła
   • uczestnicy: zainteresowani nauczyciele wszystkich typów szkół
   • szkolenia nieodpłatne

   Ilość szkoleń ograniczona.

   Uczestnicy otrzymają pakiet materiałów składający się z zestawu konspektów zajęć, scenariuszy gier, symulacji, warsztatów, kart pracy, materiałów informacyjnych i opisowych.

   Informujemy, że projekt, w ramach którego odbywały się opisane powyżej warsztaty, zakończył się we wrześniu 2013. Nie ma już możliwości zamawiania szkoleń. Zapraszamy na stronę www.zrodla.org, gdzie można zapoznać się z naszą pozostałą ofertą.