Z początkiem lipca 2014 ODE Źródła, we współpracy z Klubem Przyrodników, rozpoczął realizację nowego projektu edukacyjnego "W dziką stronę", podczas którego zachęcamy dzieci, nauczycieli, rodziców i animatorów do wypraw w przyrodę oraz szkolimy nauczycieli i edukatorów ekologicznych do prowadzenia zajęć przyrodniczych w terenie, przy użyciu metod eksperymentalnych, doświadczalnych, edukacji leśnej, outdoor education.

Etapy projektu:

  • Konferencja poświęcona edukacji terenowej - odbyła się w Spale, w terminie 27-28 września 2014, wzięło w niej udział 95 uczestników zainteresowanych nowatorskimi metodami edukacji terenowej.
  • Szkoła Trenerów Edukacji Przyrodniczej - odbyła się w Spale, w terminie 27 września - 4 października 2014, wzięło w niej udział 30 uczestników - przyszłych "dzikich trenerów".
  • Trzydniowe szkolenia terenowe dla nauczycieli - odbyły się jesienią 2014 r. oraz wiosną 2015 i 2016r, zorganizowaliśmy 11 szkoleń, łącznie wzięło w nich udział 217 nauczycieli z terenu 13 województw.
  • Cykle zajęć obejmujące pięć 5-godzinnych warsztatów terenowych dla dzieci (prowadzonych przez "dzikich trenerów" oraz nauczycieli) - warsztaty odbyły się wiosną 2015 r, wzięło w nich udział łącznie 2730 uczniów ze 139 szkół z 13 województw.
  • Leśne Szkoły - pięciodniowe wyjazdy z intensywnym programem ekologiczno-przyrodniczym dla 10 klas - laureatów konkursu "W dziką stronę"- leśne szkoły odbyły się jesienią 2015 r w Zawadce Rymanowskiej, Rytebłotach, Podlesicach i Dusznikach-Zdroju, wzięło w nich udział 211 uczniów. Ponadto wiosną 2016r odbyły się zajęcia terenowe dla 28 grup podczas leśnych szkół, z których skorzystało 552 uczniów.
  • Wydanie zbioru scenariuszy zajęć i poradnika edukacji terenowej. Książka została rozdystrybuowana wśród edukatorów i nauczycieli oraz przekazana do bibliotek pedagogicznych. Nakład publikacji - 2000 egzemplarzy.
  • Konferencja zamykająca, połączona z pokazem filmu-reportażu - odbyła się w Podlesicach, w terminie 27-28 lutego 2016, wzięło w niej udział 90 uczestników.
  • Seminaria upowszechniające efekty projektu połączone z dystrybucją książek oraz praktycznymi zajęciami w terenie - odbyły się wiosną 2016, wzięło w nich udział 186 nauczycieli.