Ośrodek Działań Ekologicznych „Źródła”
ul. Zielona 27, 90-602 Łódź
tel./fax 42 632 81 18
www.zrodla.org

Agnieszka Gaszyńska
agnieszka.gaszynska @zrodla.org.pl
kom. 519 326 999