Zakończyliśmy rekrutację do Szkoły Trenerów Edukacji Przyrodniczej

Otrzymaliśmy 121 zgłoszeń, z których mogliśmy wybrać tylko 30 osób (i nie był to łatwy wybór). Informację o wynikach rekrutacji wysłaliśmy drogą mailową do wszystkich osób, które zgłosiły się na kurs. Bardzo serdecznie dziękujemy za wszystkie zgłoszenia !

Szkoła Trenerów skierowana jest do edukatorów, animatorów, pedagogów, studentów i innych osób, które chcą poszerzyć swoją wiedzę lub rozpocząć „przygodę” z edukacją przyrodniczą.

Kurs obejmuje 60 godzin dydaktycznych i jest bezpłatny. Warunkiem otrzymania świadectwa ukończenia kursu będzie obecność i aktywny udział zarówno w Konferencji „W dzika stronę” (która jest integralną częścią kursu) , jak i w całej Szkole Trenerów.

Uczestnicy i uczestniczki zdobędą wiedzę z zakresu treści edukacji przyrodniczej i na rzecz zrównoważonego rozwoju oraz wiedzę i umiejętności potrzebne do przygotowania i prowadzenia zajęć dla młodzieży i dorosłych metodami aktywizującymi.

Najbardziej aktywnym i zmotywowanym uczestnikom i uczestniczkom kursu zaproponujemy odbycie płatnych praktyk.

W Szkole weźmie udział 30 osób, które pracować będą w dwóch 15-osobowych grupach.

Udział w szkoleniu jest bezpłatny. Zapewniamy wegetariańskie wyżywienie oraz pobyt w ośrodku FWP Spała (ul. Mościckiego 19, 97-215 Spała). Nie pokrywamy kosztów dojazdu uczestników na szkolenie.