Szkoła Trenerów Edukacji Przyrodniczej

Program kursu poza udziałem w konferencji, która jest integralną częścią Szkoły Trenerów, obejmuje:

  • zagadnienia z zakresu psychologii dziecka i pedagogiki (często edukatorami zostają osoby bez wykształcenia pedagogicznego)
  • podstawowa wiedza przyrodnicza (dla osób bez przygotowania przyrodniczego) np. rozpoznawanie gatunków roślin i zwierząt, podstawy ich biologii i zastosowań
  • edukacja na terenach chronionych, warsztaty poświęcone obszarowym formom ochrony przyrody w tym Naturze 2000
  • metodyka edukacji przyrodniczej
  • poznanie i doskonalenie metod i umiejętności pracy w terenie z wykorzystaniem zastanych warunków (warsztaty w lesie, na łące, nad rzeką, nad morzem, w górach, w równych warunkach pogodowych, o różnych potach roku)
  • pobudzanie kreatywności poprzez sztukę (np. land art czy lepienie z gliny, naturalnymi barwnikami, warsztaty parateatralne)
  • przyroda w kulturze ludowej i popularnej
  • obserwacje przyrodnicze
  • podstawy survivalu, bezpieczeństwo w terenie (m.in. budowanie szałasu, orientacja w terenie, komunikowanie się na odległość, organizacja zajęć w terenie itp.).
Pobierz szczegółowy program!