Konferencja „W dziką stronę”
Podlesice, 27-28 lutego 2016

Bardzo dziękujemy za wszystkie zgłoszenia na konferencję! Informacja o przyjęciu, lub niezakwalifikowaniu się na konferencję, została Państwu wysłana drogą mailową dnia 16.02.2016.

Podczas konferencji podzielimy się z Państwem naszymi doświadczeniami z realizacji projektu „W dziką stronę”, podczas którego z sukcesem zachęcaliśmy dzieci, nauczycieli, rodziców i animatorów do wypraw w przyrodę. Nie zabraknie również spojrzenia z szerszej perspektywy - na możliwe zmiany w podstawie programowej oraz naukowe dowody na korzyści społeczne i zdrowotne wynikające z przebywania w przyrodzie. Zaprezentowane zostaną także przykłady dobrych praktyk w zakresie przyrodniczej edukacji terenowej z Polski i Europy - będziemy gościć prelegentów z Czech, Słowacji, Węgier, Estonii, Niemiec i Wielkiej Brytanii.

W ramach konferencji odbędą się również praktyczne warsztaty terenowe poświęcone prezentacji metod edukacji przyrodniczej, prowadzone równolegle w ok. 15-osobowych grupach.

Uczestnicy

Konferencje skierowana jest do wszystkich praktyków terenowej edukacji ekologicznej i przyrodniczej (edukatorów, trenerów, nauczycieli), a także osób kształtujących ich kompetencje.

The project „Visegrad – into the wild” is financed by International Visegrad Fund (Standard Grant No. 21520412)