Materiały z konferencji "W dziką stronę" (Podlesice 27-28.02.2016)Konferencja podsumowująca projekt "W dziką stronę" w Podlesicach już za nami. Emocje powoli opadają. Serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom i mamy nadzieję - do zobaczenia wkrótce! Szczególne podziękowania kierujemy do gości z daleka: ze Szwecji, Estonii, Niemiec, Czech, Słowacji i Węgier.
Dziękujemy za ciekawe i inspirujące prezentacje oraz warsztaty, za dyskusje podczas wykładów i w kuluarach, za piękną atmosferę, uśmiech i energię, która promieniowała dzięki tylu wspaniałym ludziom będącym na miejscu. Czujemy ogromną satysfakcję, że ta konferencja się odbyła i że mogliśmy się spotkać :) Mamy nadzieję, że wynikną z niej kolejne dobre rzeczy i działania! Już wkrótce pojawi się książka o edukacji w przyrodzie, a na wiosnę będziemy zapraszać nauczycieli na szkolenia i seminaria. A tymczasem zachęcamy do oglądania zdjęć z konferencji.
Dziękujemy sponsorom konferencji: International Visegrad Fund i EEA and Norway Grants

Tło konferencji

Konferencja w Podlesicach zamykała projekt "W dziką stronę" realizowany przez ODE Źródła od lipca 2014 roku. Spotkanie to miało na celu podsumowanie działań projektu, zaprosiliśmy również prelegentów z Polski i z zagranicy, którzy zaprezentowali swoje metody pracy z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi w terenie. Konferencja była również częścią projektu, "Visegrad into the wild", promującego ideę edukacji terenowej w krajach Grupy Wyszehradzkiej, dzięki czemu gościliśmy przedstawicieli organizacji z Czech, Słowacji i Węgier zajmujących podobnymi działaniami.

Pomimo końca projektu "W dziką stronę" działania terenowe będą kontynuowane przez ODE Źródła w kolejnych projektach i corocznych zielonych szkołach. Najbliższe zaplanowane działania to seminaria dla nauczycieli promujące zajęcia terenowe i zachęcające do obchodów Dnia Pustej Klasy (przypadającego rokrocznie w ostatni piątek czerwca).

Podsumowanie

Uczestnikami konferencji byli absolwenci Szkoły Trenerów Terenowej Edukacji Przyrodniczej zorganizowanej na początku projektu, nauczyciele biorący udział w projekcie oraz inni praktycy i zainteresowani edukacją terenową.

Najistotniejsze wiadomości płynące z wystąpień prelegentów oraz dyskusji wszystkich zgromadzonych są następujące:

  • Edukacja przyrodnicza jest procesem, w którym edukator uczestniczy razem z dzieckiem, pozwalając mu raczej odkrywać przyrodę samodzielnie niż wykładać o niej.
  • Projekt "W dziką stronę" ma swoją kontynuację w samodzielnych działaniach trenerów oraz nauczycieli z kolejnymi grupami.
  • Istnieje coraz większa baza dowodów naukowych na to jak pozytywnie natura wpływa na zdrowie człowieka. Szczególny wpływ na nasze samopoczucie mają: jakość powietrza, ilość hałasu, ilość zieleni w otoczeniu człowieka. Istnieją również badania dotyczace wpływu zajęć w terenie na zachowanie i charakter dzieci.
  • Edukacja przyrodnicza w terenie nie jest zarezerwowana wyłacznie dla zdrowych i aktywnych dzieci w wieku szkolnym i przedszkolnym. Uczestnikami takich warsztatów mogą być również dorośli, seniorzy, a także osoby niepełnosprawne. Udowadniają to takie projekty jak "lasy dla życia" czy działania przedszkola leśnego "Puszczyk".
  • Edukacja terenowa może zostać rozszerzona o mniej popularne tematy, takie jak np. geologia, gleba czy budowanie z wierzby. Przykłady takich zajęć zostały zaprezentowane na konferencji.
  • Edukacja terenowa nie wymaga dużych nakładów finansowych, istnieją darmowe narzędzia w internecie do wykorzystania w pracy z młodzieżą.
  • W regionie Wyszehradzkim istnieją doskonałe przykłady zorganizowanej edukacji terenowej np. Ołomuński Ośrodek Działań Ekologicznych „Sluákov" w Czechach.
  • Edukacja przyrodnicza może wykorzystywać uproszczone metody naukowe co udowadnia praca Centrum Nauki Kopernik, organizacji Daphne ze Słowacji czy Węgierskiego Stowarzyszenia Edukacji Środowiskowej.
  • Nieskrępowane przebywanie w przyrodzie jest podstawą edukacji przyrodniczej. Potwierdzają to m.in. działania "Forest Schools" w Wielkiej Brytanii, Centrum Wychowania i Edukacji Środowiskowej Drei Eichen w Niemczech, organizacji Natur i Fokus ze Szwecji czy Hared z Estonii.


The project „Visegrad – into the wild” is financed by International Visegrad Fund (Standard Grant No. 21520412)