Uczestnictwo w konferencji

Do kogo skierowana jest konferencja?

Do udziału w konferencji zapraszamy w szczególności osoby zajmujące się edukacją ekologiczną i edukacją terenową (edukatorów, trenerów, nauczycieli, pracowników jednostek zajmujących się terenową edukacją przyrodniczą), a także osoby kształtujące ich kompetencje (metodyków, szkoleniowców itd.).

Jaki jest koszt udziału w konferencji?

Udział w konferencji jest bezpłatny. Pokrywamy koszt uczestnictwa w konferencji oraz pobytu w Hotelu Ostaniec (od dnia 27 lutego). Podczas konferencji zapewniamy posiłki wegetariańskie. Nie pokrywamy natomiast kosztów dojazdu uczestników na miejsce konferencji.

W jaki sposób można zgłosić się do udziału w konferencji?

Warunkiem uczestnictwa jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego. Zgłoszenia przyjmujemy do 12 lutego. Decyduje kolejność zgłoszeń, jednak ze względu na ograniczoną liczbę miejsc organizatorzy zastrzegają sobie możliwość wyboru uczestników (słuchaczy) – preferujemy również maksymalne uczestnictwo 2 osób z jednej instytucji. O przyjęciu na konferencję poinformujemy do 16 lutego.