Warsztaty terenowe dla uczniów

Zapraszamy uczniów do udziału w cyklu warsztatów terenowych. Uczestnikami mogą być uczniowie szkół podstawowych. W projekcie może wziąć udział 120 klas z terenu min. 8 województw. Dokładny zasięg terytorialny poznamy na początku października - po zakończeniu szkolenia dla trenerów edukacji przyrodniczej.

Cykl obejmuje minimum 5 pieciogodzinnych zajęć terenowych w okolicy szkoły, z czego trzy pierwsze warsztaty poprowadzi przeszkolony edukator a kolejne dwa przeszkolony nauczyciel. Zajęcia odbywac się będą wiosną 2015 r.

Celem warsztatów jest oswojenie i zaciekawienie uczniów przyrodą, zainteresowanie ich procesami zachodzącymi w przyrodzie, umożliwienie nieskrępowanego obcowania z przyrodą, odkrywania jej znaczenia, zależności w przyrodzie, a także nabywanie przez uczniów umiejętności radzenia sobie w terenie, nabranie przez dzieci wiary we własne siły, integracja grupy.

Tematyka warsztatów uzależniona będzie od warunków terenowych, grupy wiekowej i preferencji grupy. Temat każdorazowo będzie ustalany kilka dni przed zajęciami (wybrany spośród zaproponowanych szkołom). Chcemy położyć nacisk na kształtowanie umiejętności obserwacji, zabawy, spostrzegawczości, a nie tylko na wiedzę przyrodniczą. Cykl pięciu zajęć pozwoli dzieciom dobrze, swobodnie poczuć się w lesie. Zakładamy, że pierwsze zajęcia (szczególnie dla dzieci mieszkających w mieście i rzadko bywających w lesie) będzie okazją do oswojenia się z roślinnością, „robalami”, ciszą. Każde kolejne zajęcia będą prowokowały kolejne pytania, uczniowie będą bardziej spostrzegawczy, będą zauważać, słyszeć, odnajdywać rzeczy na które na początku nie zwracali uwagi.

Podczas zajęć wykorzystywane będą różne metody pracy, uczniowie będą korzystać z map, kart pracy, będą uczestniczyć w przyrodniczych grach ruchowych, biegach na orientację z zadaniami itp.

10 najbardziej zaangażowanych klas jesienią 2015 weźmie udział w pięciodniowych wyjazdowych Leśnych Szkołach