Warsztaty stacjonarne dla szkół i przedszkoli

warsztaty stacjonarne

Serdecznie zapraszamy szkoły podstawowe z Łodzi i województwa łódzkiego do udziału w warsztatach ekologicznych, przyrodniczych i z edukacji globalnej. Zajęcia podzieliliśmy na cztery pory roku tak, aby nawiązywały do zjawisk zachodzących w przyrodzie oraz świąt z EkoKalendarza.

Pełna oferta na stronie www.zrodla.org

Ze względu na czas pandemii szczególnie zachęcamy do udziału w warsztatach przyrodniczych w terenie. Dodatkowo wiele z zajęć, które dotychczas realizowaliśmy w sali teraz organizujemy także w plenerze: w pobliskim parku, na skwerze, czy na szkolnym boisku. Warsztaty bez konieczności dojazdu, na otwartej przestrzeni, z zachowaniem dystansu a przede wszystkim z dużą dawką zdrowej zabawy.

 • Miejsce zajęć do wyboru:
  - w sali warsztatowej Ośrodka Działań Ekologicznych „Źródła” w Łodzi, ul. Zielona 27. Miedzy zajęciami dezynfekujemy stoły i materiały i wietrzymy salę. Na zajęcia w ośrodku prosimy zabrać obuwie na zmianę.
  - w szkole (jeśli zamówicie co najmniej dwa warsztaty danego dnia). Przy sprzyjającej pogodzie wiele zajęć stacjonarnych możemy poprowadzić także na szkolnym boisku czy na okolicznym skwerze.
  - jesli szkoły zostaną ponaownie zamknięte wrócimy do zajęć on-line: poprzez Goole Meet lub Teams.
 • Edukatorzy dojeżdżają na umówione zajęcia wraz z potrzebnymi materiałami.
 • Do szkół dojeżdżamy na minimum dwa warsztaty dla tej samej lub innych klas, do przedszkoli na minimum trzy zajęcia.
 • Zajęcia dostosowane są do różnych grup wiekowych (przy tej samej tematyce stosowane są inne metody i inny jest zakres treści).
 • Ze względu na warsztatowe formy pracy, grupy mogą liczyć do 25 osób.
 • Klasy, które uczestniczą w cyklu co najmniej pięciu warsztatów otrzymują Dyplom Młodego Ekologa.
 • Nasi edukatorzy są zaszczepieni i pracują zgodnie ze standardami epidemiologicznymi obowiązującymi w szkole.

Koszt zajęć dla szkół (120-150 minut):
jeśli zajęcia odbywają się w naszej sali warsztatowej (Łódź, Zielona 27) - 220 zł
jeśli zajęcia odbywają się w Łodzi i aglomeracji - 260 zł
jeśli zajęcia odbywają się w odległości do 70 km od Łodzi - 320 zł
jeśli zajęcia odbywają się w odległości 71 - 100 km od Łodzi - 350 zł
on-line (45-60 min) - 200 zł

Koszt zajęć dla przedszkoli (60-120 minut):
jeśli zajęcia odbywają się w naszej sali warsztatowej (Łódź, Zielona 27) - 220 zł
jeśli zajęcia odbywają się w Łodzi i aglomeracji - 240 zł
jeśli zajęcia odbywają się w odległości do 70 km od Łodzi - 300 zł
jeśli zajęcia odbywają się w odległości 71 - 100 km od Łodzi - 330 zł

👉 oferta na rok szkolny 2023/2024 dla szkół podstawowych

👉 oferta na rok szkolny 2023/2024 dla przedszkoli