dziecko w naturze i logo projektu

Nabór klas do pilotażu projektu EKOROK ZE ŹRÓDŁAMI W NATURZE

Bezpośrednia i stała relacja z naturą jest niezbędna zarówno dla zdrowia fizycznego jak i psychicznego. Dzieci potrzebują jej w takim samym stopniu jak zdrowego odżywiania czy odpowiedniej ilości snu. Zabawa i edukacja na świeżym powietrzu poprawia koncentrację, zdolności poznawcze, obniża stres, który skutecznie blokuje przyswajanie wiedzy, obniża problemy z nadpobudliwością i uwagą, a także poprawia kreatywność i zaangażowanie uczniów oraz jest dla nich po prostu zdrowsze niż siedzenie wiele godzin w ławkach (zapobiega otyłości, poprawia koordynację ruchową, wzmacnia kręgosłup, chroni wzrok i poprawia odporność). Nie sposób wymienić wszystkich korzyści płynących z przebywania na łonie natury.

Chcesz, aby dzieci:

 • miały regularny kontakt z przyrodą?
 • lepiej się uczyły?
 • potrafiły się bardziej koncentrować?
 • rozwijały swoją wyobraźnię?
 • miały więcej ruchu w ciągu dnia?
 • rzadziej chorowały?
 • umiały ze sobą współpracować?

Projekt skierowany jest do klas II-V szkół podstawowych i będzie realizowany na terenie aglomeracji łódzkiej w roku szkolnym 2021/2022.

Korzyści z udziału:

  💚 klasa weźmie udział w ośmiu bezpłatnych warsztatach terenowych podczas których będziemy obserwować zmiany zachodzące w przyrodzie, zachwycać się jej bogactwem, odkrywać naturę wszystkimi zmysłami, poznawać mechanizmy funkcjonowania przyrody, tworzyć sztukę z naturalnych surowców, poznawać podstawy orientacji w terenie i surwiwalu, uczyć się samodzielności i współpracy a przede wszystkim bawić się i odpoczywać od ławek i ekranów. Cykl obejmuje 8 pieciogodzinnych zajęć od października 2021 do czerwca 2021, spotykamy się w łódzkich lasach i parkach
  💚 nauczyciel weźmie udział w czterech przyrodniczych szkoleniach terenowych – to świetna okazja do poszerzenia swojej wiedzy o przyrodzie, omówienia wykorzystywanych przez edukatorów podczas warsztatów ćwiczeń i zabaw, poznanie dodatkowych metod edukacyjnych, wymiana doświadczeń a przede wszystkim okazja do spędzenia dodatkowego czasu w naturze w miłym towarzystwie i atmosferze. Będziemy spotykać się raz w każdej porze roku w łódzkich parkach i lasach.
  💚 wsparcie dla nauczyciela (grupa dyskusyjna na Facebooku dla uczestników projektu, dodatkowe materiały, możliwość zaproszenia edukatora Źródeł w zebraniu z rodzicami)
  💚 dla chętnych możliwość zaangażowania się w działania stowarzyszenia poprzez udział w grupie krytycznych przyjaciół (critical friends), aktywny udział w seminarium podsumowującym projekt, pomoc w rozwoju projektu w przyszłości…

Uwaga, przyjmowanie zgłoszeń zostało zakończone. Trwa drugi etap rekrutacji, wkrótce poinformujemy o jej wynikach. Do pilotażu projektu zaprosimy 20 klas.

Nabór zaczynamy 4 października 2021 r. i potrwa on aż do wyczerpania miejsc. Uwaga, wypełnienie zgłoszenia nie gwarantuje udziału w projekcie. Klasy wybierzemy na podstawie odpowiedzi w formularzu i rozmowy telefonicznej z nauczycielem.

Na pierwszym etapie rekrutacji formularz wypełnia nauczyciel, jednak od klas przyjętych do projektu będziemy wymagać zgłoszenia podpisanego przez dyrektora szkoły (przed pierwszym warsztatem) oraz zgód rodziców na dokumentację fotograficzną.

Choć udział w pilotażu jest bezpłatny, to wartość udziału klasy w projekcie wynosi ponad 3000 zł. Prosimy o rozważne decyzje, zgłaszając się do projektu deklarujecie Państwo udział klasy w całym projekcie tj. w ośmiu warsztatach i czterech szkoleniach.

Dla uczestników przewidzieliśmy krótkie spotkanie organizacyjne on-line, podczas którego omówimy sprawy praktyczne i odpowiemy na wszystkie pytania i wątpliwości.


Pytania i odpowiedzi

W jakich terminach bedą odbywać sie warsztaty?
Z wychowawcmi klas przyjętych do projektu indywidualnie ustalimy terminy na cały rok szkolny. W formularzu prosimy o wskazanie najdogodniejszego/ych dni/a tygodnia. Jeśli z powodu choroby nauczyciela lub edukatora lub innych sytuacji losowych warsztat nie odbędzie w ustalonym terminie, przesuniemy go na najbliższy możliwy termin.

Co się stanie z projektem, jeśli wprowadzony zostanie lockdown?
Projekt zostanie zawieszony na czas zamknięcia szkół i w razie potrzeby wydłużony na kolejny rok szkolny. Jeśli lockdown będzie krótki, będziemy starali się nadrobić utracone zajęcia jeszcze w tym roku szkolnym.

Czy warsztaty będą odbywać się zimą?
Tak, warsztaty będą odbywać się co miesiąc przez cały rok szkolny. Warsztaty zimowe zostaną tak zaprojektowane, aby dzieci były w ruchu. Dzieci i nauczyciele powinni być odpowiednio ubrani oraz powinni mieć ciepłe napoje. Uczestnicy projektu (i rodzice) dostaną instrukcję jak przygotować się do zajęć w terenie w różnych porach roku.

Czy warsztaty będą odbywać się w razie niepogody?
Wychodzimy z założenia, że nie ma złej pogody, jest tyko nieodpowiednie ubranie. Lekki deszcz, wiatr czy mróz nie są przeszkodą w prowadzeniu warsztatów. Oczywiście w przypadku ekstremalnych warunków pogodowych będziemy przekładać zajęcia. Pamiętajcie o ubraniu adekwatnym do pogody.

Ile trwają warsztaty?
Warsztaty trwają 5 godzin (zimą do 4 godzin) i nie ma możliwości ich skracania ze względu na obiady w szkole, plan lekcji itp. Zgłaszając się do projektu prosimy o wzięcie tego pod uwagę. Dzieci i nauczyciele powinni mieć ubranie odpowiednie do przebywania na dworze przez ten czas i odpowiednią ilość prowiantu.

Gdzie będą odbywać się warsztaty?
W Łodzi i najbliższych okolicach. Warsztaty odbywać się będą w stałym, uzgodnionym z nauczycielem terenie zielonym (w lesie, ewentualnie dużym dzikim parku), tak aby dzieci mogły obserwować zmiany zachodzące w przyrodzie. Proponujemy następujące lokalizacje:

 • Las Łagiewnicki/Arturówek
 • Uroczysko Lublinek
 • Brus
 • Las Wiączyń
 • Las Okręglik/Las Chełmy
 • Park im. Piłsudskiego (na Zdrowiu)
 • Park Julianowski
 • Uroczysko Augustów
 • Las Ruda Popioły/Stawy Stefańskiego
 • Las Grotniki
ale jesteśmy otwarci także na inne propozycje. Do niektórych miejsc można dojechać wygodnie Łódzką Koleją Aglomeracyjną na bilecie MPK.

Kto będzie prowadził warsztaty?
W projekcie będą pracować cztery doświadczone, kochające przyrodę i pracę z dziećmi edukatorki. Klasa bedzie spotykać się przez cały projekt z jedną przydzieloną edukatorką, tak aby dzieci mogły ją poznać i by edukatorka poznała dobrze grupę i mogła dostatowywać dynamikę zajęć i poziom wiedzy do danej klasy.

Czy z jednej szkoły do projektu mogą zgłosić się dwie klasy?
Tak, to nie stanowi problemu. Jeśli chcielibyście wspólnie dojeźdzać na warsztaty, to możemy je prowadzić w tym samym czasie i w tym samym lesie/parku równolegle przez dwie trenerki. Uwaga, każda klasa musi osobno wypełnić formularz zgłoszeniowy.

Kiedy i gdzie odbywać się będą szkolenia?
Będziemy spotykać się raz w każdej porze roku w łódzkich parkach i lasach. Szkolenia będą trwać 3 godziny zegarowe. Szczegółowe terminy podamy po wysondowaniu wśród nauczycieli uczestniczących w projekcie najdogodniejszego dnia tygodnia i godzin spotkań.


Organizatorem projektu EKOROK ZE ŹRÓDŁAMI W NATURZE jest Ośrodek Działań Ekologicznych "Źródła".

Projekt jest dofinansowany ze środków Fundacji Drzewo i Jutro.