Szkolenia dla nauczycieli

oferta dla rad pedagogicznych, ośrodków doskonalenia nauczycieli, organizacji pozazrądowych, gmin

Szkolenia przeznaczone są zarówno dla nauczycielek i nauczycieli przedszkoli i szkół podstawowych a także, edukatorek i edukatorów, pracowniczek i pracowników bibliotek, domów kultury.
Szkolenia dostępne zarówno w opcji stacjonarnej, jak i on-line dla grup od 12 do 25 osób.
Szkolenia stacjonarne i online trwają 3 godziny zegarowe (+15 minut przerwy).
Szkolenie terenowe trwa minimum 4 godziny zegarowe (dostępne są także szkolenia weekendowe), optymalnie gdyby odbyło się w lesie, ale możemy je też przeprowadzić w parku lub w innym terenie zielonym.
Szkolenia prowadzone są przez dwóch doświadczonych edukatorów. Uczestnicy otrzymują dostęp do materiałów edukacyjnych oraz zaświadczenie udziału w szkoleniu.

Pełna oferta na naszej stronie www.zrodla.org

Zainteresowane placówki i instytucje prosimy o kontakt pod nr 42 632 81 18, kom. 507 575 535 lub e-mail: szkolenia@zrodla.org.

Propozycje tematów:

W dziką stronę - edukacja przyrodnicza w terenie

Celem szkolenia jest umożliwienie nauczycielkom i nauczycielom zapoznania się podczas praktycznych warsztatów z ciekawymi, aktywizującymi formami terenowej edukacji ekologicznej, zapoznania ich z przykładami metod wykorzystywanych z sukcesem w edukacji dzieci i młodzieży w kraju i zagranicą, ukazanie wpływu praktycznego poznawania przyrody w nawiązywaniu z nią więzi i co za tym idzie kształtowaniem proekologicznych postaw u dzieci. A ponadto: urozmaicenie formalnej edukacji oraz przekazanie gotowych i sprawdzonych pomysłów na zajęcia terenowe.
W zależności od długości szkolenia program obejmuje m.in.:
 • podstawową wiedzę przyrodniczą, rozpoznawanie i znaczenie pospolitych gatunków i ekosystemów (zakładamy, że edukacją terenowa zajmować się mogą nauczyciele wszystkich przedmiotów nie tylko przyrodnicy)
 • metody pracy w terenie, gry, zabawy, obserwacje przyrodnicze
 • edukacja przez sztukę
 • a także warsztaty poświęcone zaletom i sposobom organizacji zajęć w terenie (zielonych szkół, biwaków, wycieczek przyrodniczych, ogródka szkolnego).

Oczyśćmy atmosferę - jak uczyć o smogu i innych zanieczyszczeniach powietrza

Szkolenie dotyczące jakości powietrza w Polsce obejmuje następujące zagadnienia:
 • podstawowe właściwości powietrza oraz sposoby ich przedstawiania w ciekawy dla uczniów sposób
 • główne rodzaje, przyczyny i źródła zanieczyszczeń powietrza
 • stan powietrza w Polsce i Europie
 • skutki złego stanu powietrza dla człowieka i środowiska.
Podczas szkolenia przedstawimy proste metody określania stanu powietrza, możliwe do wykorzystania na zajęciach z uczniami i pomysły na działania edukacyjne związane z ochroną powietrza. Ponadto podpowiemy jak tworzyć pozytywną więź z przyrodą wśród dzieci, by te były skłonne dostrzec sens w działaniach na rzecz środowiska.

Woda nas uwodzi - jak chronić zasoby wodne na świecie

Podczas szkolenia poruszymy następujące zagadnienia:
 • zasoby wody na Ziemi, dostęp do wody w różnych rejonach świata
 • zużycie wody w życiu codziennym i ślad wodny produktów
 • gospodarowania wodą w kontekście zmian klimatu
 • woda w kontekście Celów Zrównoważonego Rozwoju
 • zagospodarowania wody deszczowej
 • woda w mieście, wpływ urbanizacji na zasoby wodne,
 • wpływ rolnictwa na wodę.
Szkolenie składa się z przeplatających się części merytorycznej podczas, której uczestnicy zapoznają się z aktualną wiedzą na powyższe tematy, oraz części metodycznej, podczas której zaprezentujemy i przećwiczymy warsztaty i ćwiczenia dot. zagadnień wodnych możliwe do wykorzystania z uczniami podczas lekcji.

Nie podgrzewaj atmosfery – wprowadzenie do zmian klimatu

Podczas szkolenia poruszymy zagadnienia:
 • co to jest klimat i czym różni się od pogody
 • jak działa efekt cieplarniany
 • antropogeniczne źródła gazów cieplarnianych/przyczyny zmian klimatu
 • obecne i prognozowane skutki zmian klimatu dla Polski i świata
 • sposoby zmniejszania własnego wpływu na klimat
 • zobowiązania klimatyczne Polski wynikające z dokumentów światowych i europejskich
 • jak rozmawiać z dziećmi o zmianach klimatu
Przedstawimy aktualną wiedzę na temat zmian klimatu wraz z ciekawymi metody pracy z uczniami w różnym wieku. Pokażemy jak mówić o zmianach klimatu, aby zainteresować i zmobilizować odbiorców do działania.

Kupuj odpowiedzialnie – edukacja konsumencka w zgodzie z przyrodą i człowiekiem

Podczas szkolenia poruszymy zagadnienia:
 • odpowiedzialna konsumpcja – test „Czy naprawdę tego potrzebujesz?”
 • ekologiczne i etyczne zakupy – poker kryterialny (opakowanie, skład, miejsce produkcji, bezpieczeństwo, wpływ na środowisko itd.)
 • jakie potrzeby realizuje dany produkt?
 • cykl życia produktu „Story of stuff” i gospodarka cyrkularna
 • czy dietą można ratować klimat: foodmiles, ślad wodny i marnowanie jedzenia
 • w poszukiwaniu złotego środka: zerowaste i minimalizm a pogoń za modą i promocjami
 • ekoznaki – jak rozpoznać to co dobre

Cykl szkoleń z edukacji globalnej

Interesują Cię zależności między Globalną Północą a Globalnym Południem i chciałabyś/chciałbyś pokazać swoim uczniom i uczennicom jak ich codzienne wybory mogą wpływać na ludzi żyjących na drugim krańcu świata? Chcesz nabyć nowe kompetencje i wzbogacić prowadzone przez Ciebie lekcje o treści edukacji globalnej, a także poznać nowatorską (choć z bogatą tradycją) metodę edukacyjną jaką jest teatrzyk kamishibai? Zapraszamy szkolenia z edukacji globalnej.

🌍 Wprowadzenie do edukacji globalnej

 • czym zajmuje się edukacja globalna?
 • Globalna Północ - Globalne Południe
 • jak badamy współczesny świat
 • prawdziwa Afryka jest różnorodna
 • "Kodeks w sprawie obrazów i wiadomości dotyczących krajów Południa" oraz język edukacji globalnej
 • prezentacja wybranych gier i zabaw o tematyce edukacji globalnej, które można wykorzystać podczas zajęć

🌍 Edukacja globalna - krok dalej

 • Cele Zrównoważonego Rozwoju – czy świat staje się lepszym miejscem do życia?
 • globalna zmiana klimatu i jej skutki
 • migracje i uchodźctwo
 • teatrzyk kamishibai w edukacji globalnej
 • prezentacja wybranych gier i zabaw o tematyce edukacji globalnej, które można wykorzystać podczas zajęć

🌍 Pocahontas nie była Indianką, Anaruk nie był Eskimosem - o stereotypach w literaturze i popkulturze

 • jak stereotypy porządkują nam świat
 • co to jest Globalne Południe
 • co literatura, filmy, kreskówki, prasa mówią nam o Globalnym Południu - przegląd lektur i filmów
 • niebezpieczeństwo jednej opowieści, narracja większościowa
 • "Kodeks w sprawie obrazów i wiadomości dotyczących krajów Południa"
 • jak obchodzić się z treściami kultury, skierowanymi do dzieci, w których pojawiają się zniekształcone wizerunki mieszkanek i mieszkańców globalnego Południa?

Inne szkolenia:

 • Metody aktywizujące w edukacji ekologicznej
 • Zaproś drzewa do bibioteki/szkoły/domu kultury
 • Teatrzyk kamishibai w edukacji globalnej
 • Edukacja ekologiczna w nauczaniu zintegrowanym
 • Akademia 3R (racjonalizacja gospodarki odpadami i zapobiegania ich powstawaniu)
 • Psubraty - ochrona humanitarna zwierząt
 • Sprawiedliwy handel

Wszystkie nasze szkolenia zawierają w sobie część merytoryczną, prezentującą rzetelną i aktualną wiedzę na dany temat oraz część praktyczną składającą się z ćwiczeń, doświadczeń, pokazów i gotowych pomysłów na działania, które można wykorzystać w pracy z dziećmi i młodzieżą.