Terenowe szkolenia dla nauczycieli

Trzydniowe szkolenia dla nauczycieli odbyły się jesienią 2014 r. i wiosną 2015r, łącznie wzięło w nich udział 175 nauczycieli z terenu 13 województw.

Terminy szkoleń:

 • Rabka - Zdrój 18-20.10.2014
 • Rabka - Zdrój 25-27.10.2014
 • Podlesice 18-20.10.2014
 • Spała 23-25.10.2014
 • Spała 26-28.10.2014
 • Kamionki (w Górach Sowich) 8-10.11.2014
 • Rytebłota (Pojezierze Brodnickie) 8-10.11.2014
 • Rodowo (Mazury, gm. Sorkwity) 10-12.04.2015
 • Spała 25-27.04.2015

Celem szkoleń było umożliwienie nauczycielom zapoznania się podczas praktycznych warsztatów z ciekawymi, aktywizującymi formami terenowej edukacji ekologicznej, zapoznania ich z przykładami metod wykorzystywanych z sukcesem w edukacji dzieci i młodzieży w kraju i zagranicą, ukazanie wpływu praktycznego poznawania przyrody w nawiązywaniu z nią więzi i co za tym idzie kształtowaniem proekologicznych postaw u dzieci, a także zmotywowanie nauczycieli do częstego korzystania z możliwości jakie daje edukacja w terenie. A ponadto: urozmaicenie formalnej edukacji oraz przekazanie gotowych i sprawdzonych pomysłów na zajęcia terenowe wraz z materiałami edukacyjnymi i konspektami zajęć; stworzenie możliwości współpracy między nauczycielami.

Program szkolenia obejmował m.in.:

 • podstawową wiedzę przyrodniczą, rozpoznawanie i znaczenie pospolitych gatunków i ekosystemów (zakładamy, że edukacją terenowa zajmować się mogą nauczyciele wszystkich przedmiotów nie tylko przyrodnicy)
 • metody pracy w terenie, gry, zabawy, obserwacje przyrodnicze
 • edukacja przez sztukę
 • podstawy survivalu i bezpieczeństwo w terenie
 • a także warsztaty poświęcone zaletom i sposobom organizacji zajęć w terenie (zielonych szkół, biwaków, wycieczek przyrodniczych, ogródka szkolnego).